Jahtikausi on hyvässä vauhdissa

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty
tulevalle metsästyskaudelle pyyntilupia 2631 kpl hirvelle, 14487 kpl
valkohäntäpeuralle ja 79 kpl kuusipeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla
voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.


Hirvilupien määrä ennallaan

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä on samalla tasolla kuin
edellisellä metsästyskaudella. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on Satakunnan toimialueella nyt tavoitetasossa, ja metsästyksen tavoitteena onkin pitää hirvikanta
nykyisellään. Osa myönnetyistä luvista on tarkoitettu ns. pankkiluviksi,
jotka on mahdollista ottaa käyttöön mikäli jahdin yhteydessä
osoittautuu että hirviä on arvioitua enemmän.


Valkohäntäpeuralle jälleen ennätysmäärä lupia

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä nousi Satakunnan toimialueella noin 22 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätysmäärin, mutta Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan kannan kasvu on edelleen jatkunut. Edellisellä metsästyskaudella pyyntilupia käytettiin toimialueella noin 10 000 kpl, joten nyt myönnetty lupamäärä antaa mahdollisuuden huomattavasti viime kautta suurempaan saalismäärään.