Pidetään talviruokinnat kunnossa

On hyvä muistaa, että aloitettua ruokintaa tulee jatkaa läpi talven aina lumien sulamiseen saakka. Oikein sijoitetulla ruokintapaikalla voidaan myös vähentää maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle aiheutuvia vahinkoja.

Monipuolisella ravinnonsaannilla ja ruokintapaikan puhtaudella on merkitystä eläinten hyvinvointiin, esimerkiksi maahan ruokittaessa paikkaa tulisikin aina hieman vaihtaa. Lajittelujätettä ei viedä peltoruokinnoille, ettei mm. hukkakaura leviä.