Hirvenmetsästys

Jahti aloitettiin syyskuun lopussa kyttäysjahtina ja seuruejahti aloitettiin 14.10. ja päätettiin 25.11. Jahtipäiviä kertyi yhteensä 20. Metsästys jatkui koiranohjaajien toimesta vuoden vaihteeseen asti koirien kouluttamistarkoituksessa. Kaatolupia oli 9+9, mutta kanta-arvion täsmentyessä ja jahdin sujuessa lisälupia otettiin 2+3.

Yhteensä kaadettiin 11 aikuista ja 12 vasaa, joista sonneja 5 ja hirvilehmiä 6. Urosvasoja kaadettiin 5 ja naarasvasoja 7.
Hirvihavaintoja oli kauden aikana runsaasti ja kanta jäi jahdin jälkeenkin erittäin vahvaksi.

Johannes Halonen
hirviporukan jahtimestari