SRVA-harjoittelurata

Tervasmäen ampumaradalta Nakkilassa löytyy myös SRVA-harjoittelurata, jossa karhukuva kulkee lajille ominaisella nopeudella ensin oikealta vasemmalle ja sen jälkeen kohti ampujaa.

Rataa vuokrataan ensisijaisesti riistanhoitoyhdistyksille ja metsästysseuroille, jotka tarjoavat aktiivisesti virka-apua suurriistan kolari- ja jäljitystapauksissa. Ammunnat tapahtuvat ohjatusti kahden valvojan opastuksella.

Ammunnassa käytetään vain karhulaillista kivääriä tai haulikkoa ladattuna täyteisillä - ei haulipanoksia.

Ampumaradan varaukset ja tiedustelut

Johannes Halonen
Kämppämestari
p. 044 262 3712